EU-hankkeet

Hyvinvointi Värkkääjä (1.9.2023 - )

Tervetuloa Hyvinvointi Värkkääjän maailmaan, missä yhdessä rakennamme hyvinvointia ja luomme yhteisöllisyyttä. Koronapandemia on tuonut esiin monia haasteita, erityisesti nuorille, jotka ovat kokeneet yksinäisyyden ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen heikentymisen vaikeuttavan työelämään siirtymistä. Hyvinvointi Värkkääjä (HyVä) -hanke syntyi vastatakseen näihin haasteisiin.

HyVä on yhteisöllinen hanke, joka tarjoaa värkkäily- ja hacklab-toimintaa edistäen samalla hyvinvointia ja uuden oppimista. Uskomme, että värkkäily, jossa yhdistyvät perinteinen käsityö ja moderni teknologia, voi auttaa löytämään merkitystä arkeen ja luomaan polkuja eteenpäin.

Tavoitteenamme on rohkaista osallistujia työnhakuun ja opiskelupaikan hakemiseen, tiivistää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, ja etsiä uusia yritys- ja työelämäyhteistyökumppaneita. Hankkeemme tarjoaa monipuolisia toimintoja, kuten omien ideoiden toteuttamisen teknologian avulla, mikroprosessorien hyödyntämisen arjessa, nokkelan kiertotalouden, epätavallisia liikuntamalleja ja tapahtumatuotantoja.

Hyvinvointi Värkkääjä ei ole vain fyysinen paikka, vaan myös verkosto, joka tukee osallistujiaan omista lähtökohdista käsin. Uskomme yhdessä tekemisen voimaan ja värkkäilyn mahdollisuuksiin.

Hyvinvointi Värkkääjä-hanke on Euroopan Unionin osarahoittama hanke.

hyvinvointivarkkaaja.fi 


Game Lab Mikkeli (1.10.2018 - 31.5.2021)

Game Lab Mikkeli on kaikille avoin pelaaja- ja pelinkehitysyhteisö, joka rakentuu yhdessä tekemisen ympärille ja johon voi osallistua osaamisen tasosta riippumatta.

Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli -hanke rakentaa ja tukee yhteisön syntyä, jossa työikäiset ja työkykyiset kuntalaiset voivat osallistua ja oppia pelien tekemisestä sekä tutustua erilaisiin pelikulttuureihin. Game Lab tarjoaa säännöllisiä ryhmätoimintoja, joissa tutustutaan pelien tekemiseen osallistujien osaaminen sekä tavoitteet huomioiden. Tavoitteet voivat olla siis esimerkiksi peliohjelmoinnin, 3d-mallinnuksen tai VR-teknologian opettelua – tai erilaisiin pelikulttuurien ilmiöihin tutustumista.

Game Lab järjestää lisäksi monenlaisia aihepiiriin liittyviä tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi lanit eli verkkopelaamiseen keskittyvät tapahtumat, game jamit, joissa tehdään lyhyessä työskentelyajassa tietyn teeman mukaisia pelejä tai hackathonit, joissa samoin lyhyessä ajassa pyritään ratkaisemaan jokin yhteinen haaste. Tapahtumien teemat ja paikat ovat asioita, joihin yhteisön jäsenet voivat itse olla vaikuttamassa.

gamelabmikkeli.fi