Apurahat

Hacklab Mikkelin Craftlabissa yhdistettiin käsityöt ja koodaus

Syksyllä 2022 Hacklab Mikkeli ry:n tiloissa on kokoonnuttu arduinon ja käsityön luontevaan yhteistyöhön. Paja tavoitti uusia kävijöitä koodaamista aloittelevista ja myös kokeneita ohjelmoinnin soveltajia. Jokainen sai haastaa osaamistaan itse valitsemansa projektin parissa. Osallistujat olivat motivoituneita, aktiivisia ja valmiita ratkaisemaan käsityön ja koodin aiheuttamia haasteita!

fuug.fi/2022/hacklab-mikkelin-craftlabissa-yhdistettiin-kasityot-ja-koodaus/ 

Build or Die! Eeppinen, kevytmielinen ja omien sanojemme mukaan universumin kovin hackathon

Hacklabit ovat ihmisiä ja tekemistä varten. Tämän vuoksi Hacklab Mikkeli päättikin tarjota yhteisöllisen ja halloween-teemaisen hackathon-hulluttelun paikalliselle värkkäilijäskenelle ja ihan kenelle vaan kiinnostuneelle, oli skenessä tai ei.

fuug.fi/2022/build-or-die-eeppinen-kevytmielinen-ja-omien-sanojemme-mukaan-universumin-kovin-hackathon/ 

Raspberry Pi -pelinkehitysprojekti Fuugin säätiön tuella

Hacklab Mikkeli järjesti tiloissaan kaikille avoimen pelinkehitystapahtuman, jossa osallistujat pääsivät rakentamaan Raspberry Pi:llä toteutettavaa pelikonetta. Pelikonetta varten suunniteltiin ja kehitettiin monenlaisia pelejä. Unityllä alettiin tuottamaan WebGL:llä toimivia pelidemoja, jotka julkaistaan yhdistyksen Githubissa näiden tullessa valmiiksi tai jahka tekijät toteavat teosten olevan MVP-vaiheessa.

fuug.fi/2021/raspberry-pi-pelinkehitysprojekti-fuugin-saation-tuella/ 

Pelejä Raspberry Pi:lle

Webgl-tekniikkaa hyväksikäyttäen pystytään tuottamaan pelejä Raspberry Pi:lle joko tekemällä pelit itse erilaisia kirjastoja käyttäen esim. PixiJS tai ThreeJs. Käyttämällä valmiita pelimoottoreita kuten Unity ja Unreal Engine voidaan myös toteuttaa pelejä samaa teknikkaa hyödyntäen.

fuug.fi/2020/peleja-raspberry-pille/ 

Hacklab Mikkelin varustaminen valmis

Hacklab Mikkelin ensimmäinen toimintavuosi alkaa lähestyä loppuaan. Vuoteen mahtui niin perustaminen helmikuussa kuin Fuugin säätiön rahoituksen saaminen myöhemmin keväällä. Käytännössä rahoituksen avulla oli mahdollista saada toimintaan nopea lähtö ja toteuttaa missiota alusta saakka.

fuug.fi/2015/hacklab-mikkelin-varustaminen-valmis/ 

Hacklab Mikkelin varustaminen

Fuugin säätiö päätti tukea Hacklab Mikkeli ry:n toimintaa keväällä 2015. Avustuksen suuruus on 2000 euroa ja se käytetään kokonaisuudessaan varustamaan yhdistyksen ylläpitämä työtila tarpeellisilla perustyökaluilla ja varusteilla elektroniikan ja 3D-printattavien perusmateriaalien työstämiseksi. Avustuksen turvin varustetaan mm. kolme elektroniikkatyöpistettä, hankitaan tee-se-itse 3D-tulostin, kaksi Raspberry Pi 2 -tietokonetta, muutamia Arduinoja ja FPGA-protopiirejä, kytkentälevyjä sekä muita perustarvikkeita. Lisäksi hankitaan työskentelyyn tarvittavia virtalähteitä, yksi logiikka-analysaattori sekä digitaalinen oskilloskooppi.

fuug.fi/2015/hacklab-mikkelin-varustaminen/ 

KulttuuriKannusin-palkinto Hacklab Mikkelille

Hacklab Mikkeli on saanut 1000 euron KulttuuriKannusin-palkinnon. KulttuuriKannusin on Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämä palkinto, jonka tarkoituksena on edisää kaupungissa monipuolisia kulttuuriympärisöjä, pyrkiä luomaan uudenlaisa otetta kulttuuriin ja taiteeseen sekä tarjota entisä monipuolisempia kulttuurimahdollisuuksia.

Peruseluina todetaan hacklab-toiminnan mm. "lisäävän yhteisöllisyyttä ja avointa toimintaa sekä pyrkivän yhdisämään kulttuurikentän ja eri alojen toimijoita." Hacklab Mikkelin saama palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa.