Usein kysyttyä

What if I don’t speak Finnish?

No worries. Most of us understand – and sometimes even speak – English quite fluently. Pretty much all the important documents are also available in English. Come and see our hacklab. Open house every Thursday from 17:00.

Siis mikä tämä nyt on?

Ajatellaanpa hetki hacklabia harrastekerhona. Teemme erilaisia teknologiaan liittyviä rakenteluprojekteja. Vähän kuin puu- tai metallikäsityöpaja, mutta enemmän elektroniikkaa mukana. Haluamme myös jakaa osamistamme muille ja tehdä yhteisiä projekteja. Kerhollamme ei ole pääsy- tai osallistumisvaatimuksia.

Pitääkö minulla olla jokin valmis idea mitä tekisin?

Ei. Parasta onkin ehkä tulla tutustumaan tilaamme ja yhteisömme sekä samalla nähdä, mitä olemme jo aiemmin tehneet.

Maksaako tämä jotain?

Lähtökohtaisesti toimintaan osallistuminen (mm. avoimet ovet torstaisin, tapahtumat, kurssit) ei maksa mitään. Emme myöskään tavoittele voittoa toiminnallamme, olemme yleishyödyllinen yhdistys.

Jäsen- ja tilankäyttömaksut ovat kuitenkin ylivoimaisesti tärkein tulonlähteemme. Ilman niitä emme pysty ylläpitämään työtilaa. Ilman niitä emme pysty hankkimaan uusia välineitä. Suosittelemme jäsen- ja tilankäyttömaksujen maksamista jo pelkästään kannatuksen vuoksi heti, kun toiminta osoittautuu riittävän kiinnostavaksi sinulle.

Voinko tuoda laitteeni teille korjattavaksi?

Emme ole korjauspalveluita tarjoava yritys. Suosittelemme kuitenkin tulemaan paikan päälle, vaikkapa torstaisin avoimiin oviin ja keskustelemaan asiasta tarkemmin. Kenties jäsenistöstä löytyy joku, joka osaa auttaa ja opettaa korjaamaan laitteesi.

Tuletteko pitämään meille kurssin/luennon/työpajan?

Mahdollisesti. Hacklab-toiminnan tunnettuuden lisääminen sekä hakkerietiikan mukaisten arvojen edistäminen kuuluvat toimintamme tavoitteisiin. Ota yhteyttä [email protected]

Myyttekö te varaosia tai laitteita?

Emme myy. On kuitenkin mahdollista, että pystymme auttamaan varaosien löytämisessä joko omasta varastostamme tai tilaamalla. Varastomme tarvikkeet ovat jäsentemme ja tilankäyttäjiemme hyödynnettävissä.

Voinko tuoda teille vanhat elektroniset laitteeni?

Kyllä kiitos, lahjoitukset mahdollistavat toimintamme kehittämisen. Mikä sitten on sopivaa tavaraa meille lahjoitettavaksi? Lainaamme tähän kohtaan Tampere Hacklabin hienoa luokittelua hieman mukaillen:

• 0–5 vuoden ikäiset tietokoneet ja mobiililaitteet
• Laboratorio- ja teollisuuslaitteet
• Avaruus-, ilmailu- ja sotilaslaitteet, kaikki Neuvostoliitosta tuleva
• Muuten hienon näköiset laitteet, esim. 70-luvulta ja sitä vanhemmat
• Retrotietotekniikka: Commodoret, Atarit, Nintendot, jne.
• Ei-PC-tietokoneet: Unix-koneet, teksti- ja X-päätteet
• Työkalut

Tampere Hacklab Wiki: Jäsenen ohje

Saanko teiltä työ- tai harjoittelupaikan?

Työpaikkoja meillä ei valitettavasti ole tarjota, mutta harjoittelupaikka voi olla mahdollinen koulutusalasta riippuen. Kannattaa ottaa yhteyttä [email protected]

Entäpä kaupallisten hys-hys -projektien edistäminen?

Tilassamme voi tehdä myös kaupallisten tuotteiden prototyyppejä. Mikäpä sen hienompaa! Toiminnan ja tilan luonne ei kuitenkaan mahdollista kovin tarkkaa salailua työskentelyn suhteen – tila on tilankäyttäjien käytettävissä 24/7. Näissäkin tapauksissa on hyvä keskustella asiasta ja tarpeista yhteisesti.

Onko toiminnassanne ikärajoja?

Ei, meillä ei ole ikärajoja. Toisaalta edellytämme kaikilta tilaa itsenäisesti käyttäviltä riittävää toimintakykyä ja osaamista. Itsenäisesti tilassa toimivien alaikäisten jäsenten osalta edellytämme “pelisääntöjen” sopimista huoltajan kanssa. Järjestämme ajoittain ohjattuja kursseja tai työpajoja, mutta säännöllistä ohjattua toimintaa meillä ei ole.

Hakkerietiikka? Siis mikä?

Emme pyri orjallisesti noudattamaan kenenkään ulkopuolisen määrittelemää hakkerietiikkaa – sehän olisi jo vastoin hakkerietiikkaa itseään – vaan käytämme niitä pikemminkin ohjenuorina oman toimintamme peilaamiseen.

Hakkerietiikkaa on luonnehdittu eri tahojen toimesta eri tavoin. Omassa toiminnassamme ehkä olennaisimpina näyttäytyvät mm. seuraavat arvot:

  1. Vapaa pääsy käyttämään, kokeilemaan ja oppimaan teknologiasta. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden tutustua uuteen teknologiaan.
  2. Tiedon pitäisi olla samoin kaikkien saatavilla. Yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä osaamisen jakaminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Fiksuimmat lopputuotokset julkaisemme laajemmalle yleisölle.
  3. Vallan hajauttaminen. Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat näkemyksemme mukaan ehdottomat edellytykset toiminnallemme.
  4. Ihmisen taustatekijöillä ei ole merkitystä. Emme edellytä mitään tiettyä koulutusta tai osaamista, ikää, sukupuolta, maksuvalmiutta – pelkkä kiinnostus riittää. Millään muullakaan henkilön taustatekijällä ei ole toimintamme kannalta merkitystä.
  5. Tietokoneilla ja muulla teknologialla voidaan parantaa elämänlaatua sekä luoda kauneutta. Teknologia mahdollistaa monella tavoin elämänlaadun paranemisen – se jo lähtökohtaisesti yhdistää yhteisömme jäsenet saman kiinnostuksenkohteen ympärille.

Nämä ovat vain lyhyt tiivistelmä tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta. Ketään emme kuitenkaan velvoita tai edellytä näitä noudattamaan. Yhteisö elää ja muuttuu sekä siinä samalla varmasti myös sen arvot. Joiltakin osin olemme varmasti jo kaukana alkuperäisistä näkemyksistä. Meille on tärkeintä antaa oman yhteisömme määritellä omat arvonsa.

Hakkerietiikasta on seikkaperäisempää tietoa kirjallisuudessa mm.:
Levy, Steven (1984). Hackers: Heroes of the Computer Revolution.
Himanen, Pekka (2001). Hakkerietiikka ja informaatioajan henki.

Tietomurrot eivät kuulu toimintaamme, vaikka niin opettavaisia tai jännittäviä olisivatkin. Muukaan laiton tai vihamielinen toiminta ei kuulu toimintaamme.